Wyniki egzaminów gimnazjalnych.

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - część humanistyczna
ROK WYNIK SZKOŁY ŚREDNIO W BIELAWIE ŚREDNIO NA DOLNYM ŚLĄSKU
2002 31,2 27,8 30,8
2003 37,1 32,7 31,3
2004 30,2 27,4 27,0
2005 36,5 32,9 32,5
2006 33,9 31,9 30,6
2007 37,9 28,7 30,9
2008 36,2 30,9 30,4
2009 33,7 30,8 31.1
2010 29,6 28,7 30,3
2011 30,3 25,2 24,7
 2012    GHP-75,1      GHH-73,0  GHP-63,4       GHH-59,6    GHP-63,3         GHH-59,7        
 2013 GHP- 64,5     GHH -67,4  GHP-61,0      GHH-57,4 GHP-60,1         GHH-56,7 
 2014    GHP-61,4      GHH-62,3   GHP65,2       GHH-57,3    GHP-65,6        GHH- 57,7         

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - część matematyczno-przyrodnicza
ROK WYNIK SZKOŁY ŚREDNIO W BIELAWIE ŚREDNIO NA DOLNYM ŚLĄSKU
2002 32,2 28,9 27,6
2003 32,6 24,7 24,9
2004 32,8 24,7 24,0
2005 26,0 23,8 23,9
2006 29,0 24,1 23,6
2007 36,1 24,4 24,9
2008 35,2 26,3 26,4
2009 27,0 23,7 25,2
2010 22,5 21,2 23,4
2011 27,0 22,1 23,0
2012 GMM-62,7    GMP - 63,2   GMM- 43,7    GMP- 50,0     GMM - 46,1       GMP - 49,3     
2013  GMM -55,2    GMP - 62,8 GMM-43,6     GMP- 56,5  GMM- 46,3       GMP - 58,1
2014 GMM-47,8     GMP- 57,0    GMM-43,0    GMP - 49,6   GMM-45,7        GMP - 50,9     

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - część językowa
ROK WYNIK SZKOŁY ŚREDNIO W BIELAWIE ŚREDNIO NA DOLNYM ŚLĄSKU
2013 GA Podstawowy         80,2 GA Podstawowy         67,6 GA Podstawowy               62,6
GA Rozszerzony         67,9 GA Rozszerzony         50,6 GA Rozszerzony               47,4
2014

GA PODSTAWOWY    86,4

GA ROZSZERZONY    69,0 

 GA PODSTAWOWY     69,1

 GA ROZSZERZONY     48,9

GA PODSTAWOWY          66,3

 GA ROZSZERZONY         48,5

 

BB_czarne_na_biaym
Reklama
Reklama